تغذیه خوب نقش بسیار مهم و اساسی در سلامت و بهبود عملکرد پرسنل دارد و از عوامل مهم توسعه منابع انسانی است . برنامه‌ غذایی مناسب در ادارات ، سازمانها ، بیمارستانها و مجموعه‌های تولیدی و خدماتی، یک سرمایه گذاری موثر است که علاوه بر رفع گرسنگی و تامین نیازهای تغذیه ای کارکنان، سطح هوشیاری و رضایتمندی آنها را افزایش میدهد و بدون شک یکی از عوامل مهم بهبود عملکرد و افزایش بهره وری نیروی انسانی و به تبع آن بهبود کمی و کیفی خدمات و محصولات تولیدی میشود. در مقابل نداشتن برنامه غذایی و یا برنامه غذایی نامناسب انگیزه پرسنل برای انجام کار خوب را به مرو کاهش میدهد.

 

در سامانه خودکار رستوران، پرسنل مجاز در سازمان با استفاده از امکانات تردد همچون کارت، اثر انگشت و یا تشخیص چهره شناسایی شده و در صورت دارا بودن شرایط به وی غذا داده خواهد شد.

مشخصات عمومی نرم افزار ها

 1. مدیریت چند رستورانی
 2. نامحدود بودن تعداد غذاها و دسرهای قابل سروکردن در هر وعده
 3. امکان مدیریت دقیق در هر دو حالت Online و OffLine
 4. مدیریت نیم پرس برای هر غذای سرو شونده
 5. مدیریت صفهای هر رستوران وغذاهای سرو شونده در هر صف

سفارش غذا 

 1. سفارش غذا بصورت کسر ازحقوق ماهیانه  ویا کسر از اعتبار موجود
 2. امکان پیش خرید بیش از یک غذا در هر وعده
 3. امکان سفارش غذا توسط کارمند دفتری و یا سرپرشت بخش بصورت نیابتی
 4. امکان تعیین بازه محدود و مشخص برای سفارش غذا
 5. امکان ایجاد محدودیت سفارش غذا برای برخی از پرسنل
 6. امکان محدود کردن سقف تعداد غذای قابل پیشخرید برای هر غذا در هر وعده
 7. امکان اصلاح و تغییر پیش خریدهای انجام شده  

تحویل غذا 

 1. انجام کنترلهای ضرور برای جلوگیری از تحویل غذا به پرسنلی که مجاز به دریافت غذا نیستند
  1. کنترل تعداد غذای سرو شونده برای هر فرد
  2. کنترل حضور
  3. کنترل شیفت
  4. کنترل تردد
  5. کنترل حضور در شیفت
  6. کنترل سقف غذای تحویل داده شده در رستوران
 2. مدیریت تحویل غذای جانشین درصورت اتمام غذای سفارش داده شده
 3. امکان تعیین بازه محدود برای سفارش غذا
 4. امکان محدود کردن سقف تعداد از هرنوع غذا برای سفارش دهی
 5. مدیریت صفهای رستوران و امکان سرو غذا در صفهای مشخص
 6. امکان تبادل آمارغذاهای سرو شده تا کنون با سیستم مرکزی
 7. امکان دریافت بیش از یک غذا
 8. ایجاد راهکار مناسب برای افرادیکه غذا سفارش نداده اند
  1. معرفی غذای پیش فرض
  2. اعمال شرایط  صدور غذای پیشفرض
  3. اگر غذای پیش خرید شده از برنامه غذایی حذف گردد پیش فرض داده شود
  4. نامحدود بودن تعداد کارتهای مهمان
 9. امکان سرو کردن نیم پرس برای هر غذای سرو شونده

فیش های صادر شده 

 1. نمایش تعداد و نوع فیش های صادر شده با انواع فیلترهای ممکن در هر تاریخ
 2. مدیریت فیش های دستی
 3. مدیریت فیش های باطل شده

گزارشات متنوع 

 1. آمار و لیستهای متتوع  از پیشخریدهای انجام شده
 2. آمار و لیستهای مختلف از مصرف روزانه
 3. آمار مصرف پرسنل در بازه زمانی
 4. آمار مصرف بخشها
 5. مصرف ریالی پرسنل
 6. مصرف ریالی با نرخ آزاد
 7. آمار و لیست فیشهای صادر شده در هر رستوران
 8. پیشخریدهای مصرف نشده
 9. افرادیکه بیش از یک غذا مصرف کرده اند
 10. افرادیکه دارای ریسک فکتور هستند و غذای مضر مصرف کرده اند
 11.  و ....

بهداشت و سلامت پرسنل 

رصد کردن سلامت و بهداشت کارکنان و کمک در جهت کاهش نارساییها و بیماریهای آنها عامل بسیار مهم دیگری توسعه منابع انسانی میباشد. دراین راستا انتخاب تغذیه مناسب برای پرسنل دارای نارسایی های خاص اعم از چاق، لاغری ، دیابت ، و سایر نارساییهای که مستقیما به تغذیه پرسنل مرتبط است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این سیستم با توجه به نارساییها و بیماریهایی که کارمند دارد و ازطرف بخش بهداشت و سلامت سازمان مشخص میگردد و با درنظر گرفتن خوص غذایی، غذاهای سرو شونده در هنگام سفارش غذا درصورت نامناسب بودن غذای انتخاب شده پیغامهای مناسب را به پرسنل میدهد تا از سفارش غذای نامتناسب با وضعیت جسمانی خود انتخاب نمایند

برخی از قابلیتهای بهداشت و سلامت 

 1. معرفی ریسک فاکتورهایی که ممکن است مصرف برخی از غذاها اثرات منفی داشته باشند
 2. معرفی تاثیرات مصرف انواع غذاها بر افرادیکه دارای ریسک فاکتورخاصی هستند
 3. معرفی میزان کالری غذا و همچنین کالری مورد نیاز پرسنل و امکان دادن هشدارهای لازم به افراد درهنگام سفارش غذا
 4. هشدار مضر بودن برخی از غذاها به افرادیکه دراری ریسک فاکتور خاص هستند و یا BMI غیرعادی دارند اعم از لاغری و چاقی

نیم پرس 

مصرف بیش از اندازه و یا دوریز شدن غذاها یکی از عوامل منفی برای سلامت پرسنل و اصراف و افزایش هزینه میباشد. به همین منظور در این سامانه این امکان پیش بینی شده است تا پرسنل بتوانند بجای یک پرس کامل یک نیم پرس سفرش دهند که ضمن اینکه هزینه های تغذیه را کاهش میده باعث جلوگیری از دورریز شدن غذا و یا مصرف بیش اندازه غذا میشود 

مدیریت غذای مهمان

یکی از دغدغه های سازمانها پذیرایی راحت و بدون بوروکراسی از مهمانان میباشد. دراین راستا پس از سالها تجربه سیستم مدیریت تغذیه مهمانان توسعه داده شده  تا سازمانها ضمن تسهیل در پذایرایی از مهمانان هزینه های آن را هم بنحو صحیح مدیریت نمایند. 

مهمان و ارباب رجوع 

 1. امکان تخصیص کارت ویزیت مخصوص به مهمانان دعوت شده و استفاده از کارت در رستوران
 2. امکان تعیین نوع و تعداد غذا برای مهمانان و ارباب رجوع توسط مسئول بخش دعوت کننده
 3. ثبت هزینه های مهمانان برای مرکز هزینه بخش دعوت کننده

نظرسنجی از پرسنل

 1. امکان نظرسنجی کیفیت غذا از پرسنل از طریق وب  و موبایل
 2. رتبه بندی کیفیت غذاها
 3. نمایش نظر کلی پرسنل به مدیران ذیربط
 4. ثبت دلایل اظهارنظر بد و یا خوب در کیفیت غذا

محدودیت هایی زیر را میتوان برای پرسنل ایجاد کرد 

 1. پرسنل سازمان باشد
 2. اجازه دریافت غذا در رستوران را داشته باشد
 3. در وعده جاری مجاز به دریافت غذا باشد
 4. درصورت حضور غذا دریافت نماید  ( درحالت استفاده از کارت )
 5. اگر شیف بود غذا دریافت نماید
 6. هنگام دریافت فیش هم شیف داشته باشد و هم حضور داشته باشد ( درحالت استفاده از کارت )
 7. تعداد غذای گرفته شده از سقف تعداد غذای مجاز بیشتر نشده باشد
 8. غذا پیش خرید کرده باشد
 9.  غذای موردنظر درخواست کننده در صف جاری وجود داشته باشد

سامانه مدیریت رستوران

مشخصات عمومی نرم افزار ها

 1. مدیریت چند رستورانی
 2. نامحدود بودن تعداد غذاها و دسرهای قابل سروکردن در هر وعده
 3. امکان مدیریت دقیق در هر دو حالت Online و OffLine
 4. مدیریت نیم پرس برای هر غذای سرو شونده
 5. مدیریت صفهای هر رستوران وغذاهای سرو شونده در هر صف

سفارش غذا

 1. سفارش غذا بصورت کسر ازحقوق ماهیانه  ویا کسر از اعتبار موجود
 2. امکان پیش خرید بیش از یک غذا در هر وعده
 3. امکان سفارش غذا توسط کارمند دفتری و یا سرپرشت بخش بصورت نیابتی
 4. امکان تعیین بازه محدود و مشخص برای سفارش غذا
 5. امکان ایجاد محدودیت سفارش غذا برای برخی از پرسنل
 6. امکان محدود کردن سقف تعداد غذای قابل پیشخرید برای هر غذا در هر وعده
 7. امکان اصلاح و تغییر پیش خریدهای انجام شده  

تحویل غذا

 1. انجام کنترلهای ضرور برای جلوگیری از تحویل غذا به پرسنلی که مجاز به دریافت غذا نیستند
  1. کنترل تعداد غذای سرو شونده برای هر فرد
  2. کنترل حضور
  3. کنترل شیفت
  4. کنترل تردد
  5. کنترل حضور در شیفت
  6. کنترل سقف غذای تحویل داده شده در رستوران
 2. مدیریت تحویل غذای جانشین درصورت اتمام غذای سفارش داده شده
 3. امکان تعیین بازه محدود برای سفارش غذا
 4. امکان محدود کردن سقف تعداد از هرنوع غذا برای سفارش دهی
 5. مدیریت صفهای رستوران و امکان سرو غذا در صفهای مشخص
 6. امکان تبادل آمارغذاهای سرو شده تا کنون با سیستم مرکزی
 7. امکان دریافت بیش از یک غذا
 8. ایجاد راهکار مناسب برای افرادیکه غذا سفارش نداده اند
  1. معرفی غذای پیش فرض
  2. اعمال شرایط  صدور غذای پیشفرض
  3. اگر غذای پیش خرید شده از برنامه غذایی حذف گردد پیش فرض داده شود
  4. نامحدود بودن تعداد کارتهای مهمان
 9. امکان سرو کردن نیم پرس برای هر غذای سرو شونده

فیش های صادر شده

 1. نمایش تعداد و نوع فیش های صادر شده با انواع فیلترهای ممکن در هر تاریخ
 2. مدیریت فیش های دستی
 3. مدیریت فیش های باطل شده

مهمان و ارباب رجوع

 1. امکان تخصیص کارت ویزیت مخصوص به مهمانان دعوت شده و استفاده از کارت در رستوران
 2. امکان تعیین نوع و تعداد غذا برای مهمانان و ارباب رجوع توسط مسئول بخش دعوت کننده
 3. ثبت هزینه های مهمانان برای مرکز هزینه بخش دعوت کننده

نظرسنجی از پرسنل

 1. امکان نظرسنجی کیفیت غذا از پرسنل از طریق وب  و موبایل
 2. رتبه بندی کیفیت غذاها
 3. نمایش نظر کلی پرسنل به مدیران ذیربط
 4. ثبت دلایل اظهارنظر بد و یا خوب در کیفیت غذا

بهداشت و سلامت

 1. معرفی ریسک فاکتورهایی که ممکن است مصرف برخی از غذاها اثرات منفی داشته باشند
 2. معرفی تاثیرات مصرف انواع غذاها بر افرادیکه دارای ریسک فاکتورخاصی هستند
 3. معرفی میزان کالری غذا و همچنین کالری مورد نیاز پرسنل و امکان دادن هشدارهای لازم به افراد درهنگام سفارش غذا
 4. هشدار مضر بودن برخی از غذاها به افرادیکه دراری ریسک فاکتور خاص هستند و یا BMI غیرعادی دارند اعم از لاغری و چاقی

گزارشات متنوع

 1. آمار و لیستهای متتوع  از پیشخریدهای انجام شده
 2. آمار و لیستهای مختلف از مصرف روزانه
 3. آمار مصرف پرسنل در بازه زمانی
 4. آمار مصرف بخشها
 5. مصرف ریالی پرسنل
 6. مصرف ریالی با نرخ آزاد
 7. آمار و لیست فیشهای صادر شده در هر رستوران
 8. پیشخریدهای مصرف نشده
 9. افرادیکه بیش از یک غذا مصرف کرده اند
 10. افرادیکه دارای ریسک فکتور هستند و غذای مضر مصرف کرده اند
 11. و ....