سامانه موبایلی حضوروغیاب و گردش کار Kara

بدون تردید در دنیای امروز موبایل مهمترین و سریعترین ابزار تبادل اطلاعات بین انسانها و همچنین بین انسانها و منابع اطلاعاتی میباشد.
با همین نگرش اپلیکیشن موبایل
Kara طراحی و به بازار عرضه شده است. اپلیکیشن Kara در ارتباط با کار و حضوروغیاب, تحولی اساسی و بنیادین در رابطه بین پرسنل و مدیران سازمان ایجاد مینماید. با استفاده از این اپلیکیشن کلیه پرسنل و مدیران در هرکجا که باشند بصورت Real time و لحظه ای قادر خواهند بود وضعیت حضوروغیاب خود و پرسنل زیرمجموعه خود را بسادگی رصد و مدیریت نمایند.

با استفاده از این اپلیکیشن کلیه پرسنل و مدیران سازمانها قادر خواهند بود کلیه نیازهای مرتبط با تردد و مجوزها و حضوروغیاب خود را براحتی مشاهده و مدیریت نمایند.

بخشی از قابلیتهای اپلیکیشن موبایل Kara برای پرسنل عادی
      مشاهده  تردد کامل ماه جاری و ماههای قبل
      مشاهده  کارکرد ماه
      صدور درخواست انواع ماموریت و مرخصی ساعتی

      صدور درخواست انواع ماموریت و مرخصی روزانه
      مشاهده وضعیت و گردش درخواستهای صادر شده
      مشاهده کاردکس استحقاقی
      درخواست تردد فراموش شده و یا اصلاح تردد انجام شده

      درخواست اضافه کار ساعتی و روزانه
      مشاهده کاردکس استحقاقی
      درخواست اضافه کار ساعتی و روزانه
      مشاهده فیش حقوقی
      سفارش غذا از رستوران
      نظردهی برای غذای مصرف کرده
      و ....

بخشی از قابلیتهای اپلیکیشن موبایل Kara برای مدیران سازمان
       داشتن کلیه قابلیتهای کاربران عادی
      کارتابل جامع و کامل 
      امکان ارجاع درخواست به مدیر بالاتر
      نظردهی در مورد هر درخواست و رد یا تایید آن
      مشاهده گردش درخواست و نظرات مدیران قبلی

      مشاهده حضوروغیاب پرسنل زیرمجموعه در هر روز و ساعت
      مشاهده لحظه ای آمار حاضرین و غایبین
      مشاهده آمار و افراد حاضر و یا غایب در هر لحظه در گذشته

 

 

قابلیتهای عمومی 

 • کارتابل ساده و بسیار کارآ برای مدیران
  • امکان فیلتر کردن مجوزهای افراد خاص
  • جستجوی یک مجوز خاص
  • جستجو و فیلتر براساس شماره افزاد
  • جستجو و فیلتر براساس نام  افزاد
  • امکان   رد کردن  و یا تایید و ارجاع یک درخواست خاص
  •  
 • حضوروغیاب پرسنل
  • نمایش وضعیت  حاری حضوروغیاب پرسنل
  • نمایش تردد پرسنل       
   • نمایش کارت تردد مدیر
   • نمایش تردد هریک از پرسنل زیرمجموعه مدیر
 • درخواست اصلاح تردد
  • درخواست اصلاح تردد
  • درخواست مرخصی ساعتی
  •  درخواست ماموریت ساعتی
  • درخواست تاخیر ساعتی
  •  
 • درخواست مجوز روزانه
  • درخواست ماموریت روزانه
  • درخواست مرخصی روزانه
 • نمایش درخواستهای صادر شده
 •  
 • سفارش غذا از رستوران براساس برنامه غذایی اعلام شده
 • نظرسنجی برای غذای صرف شده
 • نمایش کیفیت غذا
 • نمایش اطلاعیه ها و فایلهای شخصی
 • نمایش فیش حقوقی
 • بروزرسانی خود کار ویرایش جدید
 • افزایش بهره وری و صرفه جویی در وقت پرسنل ازطریق سهولت در صدور درخواست و همچنین سهولت در تایید یا رد آن توسط مدیران
 • ایحاد تسهیلات ساده و کارا برای پرسنل، درجهت تشخیص سریع اشکالات و نواقص مرتبط با کارکردشان و صدور درخواستهای لازم برای رفع آنها
 • تصمیم گیری آگاهانه مدیران برای تایید یا رد درخواستها با ملاحظه کارت تردد ماهیانه درخواست کننده، سوابق مزتبط با درخواست و ملاحظه نظرات مدیران ذیربط در رده های پایین تر
 • پیگیری راحت و ردیابی Online فرآیند گردش و مراحل طی شده مربوط به هر درخواست، بدون صرف وقت و یا مراجعه حضوری به افراد و یا واحدهای خاص
 • امکان اعمال محدودیتهای قانونی و آیین نامه ای در ارتباط با مدت و شرایط صدور هر نوع مجوز در سطح سازمان، پرسنل ، رده های مدیریتی و نوع درخواست جهت جلوگیری از صدور درخواست های نامجاز با انجام پردازش های مناسب در لحظه تصمیم گیری پرسنل و مدیران درحین صدور ویا تایید درخواست
 • کاهش مسئولیت و حجم کارهای پراسترس پرسنل کارگزینی و حضوروغیاب براي دریافت و ثبت مجوزهاي روزانه و ساعتی مربوط به کارکرد پرسنل
 • توزیع نرمال صدور و تایید درخواستها در طول ماه و جلوگیری از انباشته شدن درخواستها در پایان ماه کاری
 • کاهش اشتباهات سهوی پرسنل در انتخاب بازه تاریخی و مدت درخواستها بخاطر استفاده از کارت تردد ماهیانه پرسنل بعنوان رابط کاربری و اعطای حق انتخاب بازه های صحیح تاریخی و ساعتی به پرسنل
 • افزایش قابلیت نظارت دقیق سیستماتیک و خودکار بر مدت و تاریخ مجوزها با انجام پردازشهای لازم و صدور هشدارها و پیامهای مناسب
 • بکارگیري سلسله مراتب سازمانی جهت ارجاع و همچنین اعمال تاییدیه های ضروری موازی برای نهایی شدن درخواستهای انجام شده
 • حذف سوء استفاده هاي احتمالی ناشی از روابط بین پرسنل در ارتباط با ورود و خروجهای فراموش شده شامل حذف، اضافه کردن و اصلاح ترددها
 • امکان ابطال درخواستهای تایید شده
 • کارتابل بسیار ساده و کارا با امکان جستجو و فیلترینگ پیشرفته، امکان انتخاب گروهی درخواستها و  ده ها قابلیت مهم و ساده برای کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری سریع و راحت در ارجاع، تایید و یا رد درخواستها
 • نمایش وضعیت کامل کلیه درخواستهای تایید شده و دردست اقدام در صفحه کارت تردد ماهیانه بهمراه ترددهای انجام شده
 • امکان اظهار نظر در مورد درخواستهای موجود در کارتابل و درصورت لزوم ارجاع درخواستهای قابل تایید به مدیران رده بالاتر

قابلیتهای خاص 

 • کارتابل حرفه ای و بسیار ساده 
  • گروهبندی مجوزها ساعتی – روزانه
  • امکان انتخاب گروهی از درخواستها و   رد کردن  و یا تایید و ارجاع آنها
  • مشاهده گردش کامل درخواست
  •  
 • حضوروغیاب پرسنل
  • نمایش وضعیت حضوروغیاب پرسنل در هر ساعت خاص در گذشته
  • نمایش آمار پرسنل حاضر و یا غایب در هر لحظه
 • نمایش کارکرد و کاردکس
  • نمایش کارکرد کامل ماههای گذشته
  • نمایش کاردکس مرخصی استحقاقی
  •  
 • سفارش غذا از رستوران براساس برنامه غذایی اعلام شده
 • نظرسنجی برای غذای صرف شده
 • نمایش کیفیت غذا
 • نمایش اطلاعیه ها و فایلهای شخصی
 •  
 • نمایش فیش حقوقی
 •  
 • بروزرسانی خود کار ویرایش جدید
 •  
 • افزایش بهره وری و صرفه جویی در وقت پرسنل ازطریق سهولت در صدور درخواست و همچنین سهولت در تایید یا رد آن توسط مدیران.
 • ایحاد تسهیلات ساده و کارا برای پرسنل، درجهت تشخیص سریع اشکالات و نواقص مرتبط با کارکردشان و صدور درخواستهای لازم برای رفع آنها.
 • تصمیم گیری آگاهانه مدیران برای تایید یا رد درخواستها با ملاحظه کارت تردد ماهیانه درخواست کننده، سوابق مزتبط با درخواست و ملاحظه نظرات مدیران ذیربط در رده های پایین تر.
 • پیگیری راحت و ردیابی Online فرآیند گردش و مراحل طی شده مربوط به هر درخواست، بدون صرف وقت و یا مراجعه حضوری به افراد و یا واحدهای خاص
 • امکان اعمال محدودیتهای قانونی و آیین نامه ای در ارتباط با مدت و شرایط صدور هر نوع مجوز در سطح سازمان، پرسنل ، رده های مدیریتی و نوع درخواست جهت جلوگیری از صدور درخواست های نامجاز با انجام پردازش های مناسب در لحظه تصمیم گیری پرسنل و مدیران درحین صدور ویا تایید درخواست.   
 • کاهش مسئولیت و حجم کارهای پراسترس پرسنل کارگزینی و حضوروغیاب براي دریافت و ثبت مجوزهاي روزانه و ساعتی مربوط به کارکرد پرسنل.
 • توزیع نرمال صدور و تایید درخواستها در طول ماه و جلوگیری از انباشته شدن درخواستها در پایان ماه کاری.
 • کاهش اشتباهات سهوی پرسنل در انتخاب بازه تاریخی و مدت درخواستها بخاطر استفاده از کارت تردد ماهیانه پرسنل بعنوان رابط کاربری و اعطای حق انتخاب بازه های صحیح تاریخی و ساعتی به پرسنل.
 • افزایش قابلیت نظارت دقیق سیستماتیک و خودکار بر مدت و تاریخ مجوزها با انجام پردازشهای لازم و صدور هشدارها و پیامهای مناسب.  
 • بکارگیري سلسله مراتب سازمانی جهت ارجاع و همچنین اعمال تاییدیه های ضروری موازی برای نهایی شدن درخواستهای انجام شده
 • حذف سوء استفاده هاي احتمالی ناشی از روابط بین پرسنل در ارتباط با ورود و خروجهای فراموش شده شامل حذف، اضافه کردن و اصلاح ترددها.
 • امکان ابطال درخواستهای تایید شده
 • کارتابل بسیار ساده و کارا با امکان جستجو و فیلترینگ پیشرفته، امکان انتخاب گروهی درخواستها و ...  برای کمک به مدیران برای اخذ تصمیم سریع و راحت در مسیر ارجاع، تایید و یا رد درخواستها.
 • نمایش وضعیت کامل کلیه درخواستهای تایید شده و دردست اقدام در صفحه کارت تردد ماهیانه بهمراه ترددهای انجام شده.
 • امکان اظهار نظر در مورد درخواستهای موجود در کارتابل و درصورت لزوم ارجاع درخواستهای قابل تایید به مدیران رده بالاتر.
 •  

قابلیتها و توانمندیهای سامانه

 • کارتابل ساده و بسیار کارآ برای مدیران
  • گروهبندی مجوزها ساعتی – روزانه )
  • فیلترینگ و جستجو 
  • رد و یا تایید و ارجاع گروهی
 • حضوروغیاب پرسنل
  • نمایش وضعیت حضوروغیاب پرسنل در هر ساعت خاص در گذشته
  • نمایش تعداد پرسنل حاضر و یا غایب
 • نمایش تردد پرسنل   
  • نمایش کارت تردد مدیر
  • نمایش تردد هریک از پرسنل زیرمجموعه مدیر
 • درخواست اصلاح تردد
  • درخواست اصلاح تردد
  • درخواست مجوز ساعتی
 • درخواست مجوز روزانه
  • درخواست ماموریت روزانه
  • درخواست مرخصی روزانه
 • نمایش درخواستهای صادر شده
 • نمایش کارکرد و کاردکس
  • نمایش کارکرد کامل ماههای گذشته
  • نمایش کاردکس مرخصی استحقاقی
 • سفارش غذا از رستوران براساس برنامه غذایی اعلام شده
 • نظرسنجی برای غذای صرف شده
 • نمایش کیفیت غذا
 • نمایش اطلاعیه ها و فایلهای شخصی